Bestanden / Downloads

Bestand Downloaden
Ringen, bestelformulier ringen beschermde vogels - Via dit bestand kunnen de ringen voor beschermde vogels besteld worden. Dit formulier kan ingevuld worden (eventueel met behulp van de ringcommissaris) en moet ingeleverd worden bij de ringcommissaris van de vereniging. Beschermde vogels ringen 2016.pdf
Beschermde vogels - Lijst beschermde vogels. Bij onduidelijkheid kan de ringcommissaris geraadpleegd worden. Beschermde vogels.pdf
Ringen, bestelformulier standaard ringen - Via dit bestand kunnen de ringen besteld worden. Dit formulier kan ingevuld worden (eventueel met behulp van de ringcommissaris) en moet ingeleverd worden bij de ringcommissaris van de vereniging Ringen 2016.pdf