Home

Afbeelding invoegenAfbeelding invoegenAfbeelding invoegenAfbeelding invoegen                                                                                                        

De Volière is een gezellige dorpsvereniging die als doelstelling heeft om kennis, ervaring en deskundigheid uit te wisselen om zo onze gezamenlijke vogelhobby nog beter te kunnen beleven!

 De Volière is aangesloten bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers (N.B.v.V). De leden van de Volière ontvangen maandelijks het blad ''Onze Vogels'' van het N.B.v.V. en krijgen een uniek kweeknummer toegewezen waarmee ringen besteld kunnen worden. Door dit unieke kweeknummer kan er ook mee worden gedaan aan verschillende tentoonstellingen, mocht hier belangstelling voor zijn. Tevens is het een makkelijk middel om uw vogels te herkennen of te selecteren!De Voliere heeft ook een Facebookpagina. Wilt u deze bezoeken? Klik dan hier!